การยืดอายุบุ้งกี๋ตัก ให้นานขึ้นถึง 8 เท่าตัว

ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เหมืองแร่ ถ่านหิน หรืออุตสาหกรรม …

การยืดอายุบุ้งกี๋ตัก ให้นานขึ้นถึง 8 เท่าตัว .